Skip to main content

Příprava disku

Aktualizujte btrfs-progs


pacman -Syy btrfs-progs


Zobrazení disků a oddílů


lsblk


Vytvořte oddíly EFI System a Linux LUKS


Number Start (sector End (sector) Size Code Name
1 2048 1130495 256.0 MiB EF00 EFI System
2 1130496 976773134 465.2 GiB 8309 Linux LUKS


gdisk /dev/nvme0n1

# alternative apps
cfdisk
fdisk
o
n
[Enter]
0
+256M
ef00
n
[Enter]
[Enter]
[Enter]
8309
w


Vytvořte šifrovaný kontejner LUKS1 na oddílu Linux LUKS (GRUB nepodporuje LUKS2 od května 2019)cryptsetup luksFormat --type luks1 --use-random -S 1 -s 512 -h sha512 -i 1000 /dev/nvme0n1p2


Otevřete kontejner (dešifrujte jej a zpřístupněte na /dev/mapper/cryptbtrfs)


cryptsetup open /dev/nvme0n1p2 cryptbtrfs


Příprava svazku/podsvazků BTRFS


Formátování btrfs, nyní již dešifrovaného disku


mkfs.btrfs -L "Arch Linux" /dev/mapper/cryptbtrfs


Připojit souborový systém (zatím bezparametrické)


mount /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt


Vytvoření podsvazků (subvolumes)


Toto schéma lze upravit podle vašich potřeb, navrhoval bych alespoň jeden podsvazek pro root (@) a jeden pro snímky (.@snapshots). varlog a tmp jsou vytvořeny pro snadné zakázání kopírování při zápisu na /var/log a /tmp. pkg subvolume naopak pomáhá v organizaci pacman balíčků s možností jejich zálohy a vrácení se k předchozím verzím. docker subvolume umožňuje efektivní práci s dockrem, který má implementovanou efektivní spolupráci s btrfs souborovým systémem.

btrfs sub cr /mnt/@
btrfs sub cr /mnt/@home
btrfs sub cr /mnt/@tmp
btrfs sub cr /mnt/@log
btrfs sub cr /mnt/@pkg
btrfs sub cr /mnt/@docker
btrfs sub cr /mnt/.@snapshots


Zakázat kopírování při zápisu do /var/log a /tmpchattr +C /mnt/@log
chattr +C /mnt/@tmp  
umount /mnt


Připojení subolumes BTRFS, nyní již s kompletní parametrizací pro stálé používání


mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=@ /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt  
mkdir -p /mnt/{home,var/log,var/cache/pacman/pkg,var/lib/docker,tmp,.snapshots}

# Discard and ssd options and are for ssd disks only
mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=@home /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt/home
mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=@tmp /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt/tmp
mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=@log /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt/var/log
mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=@pkg /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt/var/cache/pacman/pkg/
mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=@docker /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt/var/lib/docker
mount -o defaults,noatime,discard,ssd,subvol=.@snapshots /dev/mapper/cryptbtrfs /mnt/.snapshots


Příprava oddílu EFI

Vytvořte souborový systém FAT32 na systémovém oddílu EFI


mkfs.fat -F32 /dev/nvme0n1p1


Vytvořte bod připojení pro systémový oddíl EFI na /efi pro kompatibilitu s grub-install a připojte jej


mkdir /mnt/efi
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/efi