Skip to main content

Instalace Arch Base, lokalizace,

Nainstalujte potřebné balíčky


pacstrap /mnt/ base base-devel linux linux-headers linux-firmware polkit git btrfs-progs efibootmgr dhcpcd bash-completion sudo neovim nano


Nakonfigurujte systém

Vygenerujte soubor /etc/fstab


genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab


Zkontrolujte, zda fstabje správně vytvořen s definovanými parametry btrfs z předchozí kapitoly s editorem neovim.


Vstupne do svého nového systému pomocí arch-chroot


arch-chroot /mnt


V tomto okamžiku byste měli mít následující oddíly a logické svazky:

lsblk


NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n1 259:0 0 465.8G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:5 0 256M 0 part /efi
├─nvme0n1p2 259:6 0 465.2G 0 part /.snapshots
└─cryptbtrfs 254:0 0 465.2G 0 crypt /var/lib/docker


/var/cache/pacman/pkg


/var/log


/tmp


/home


/
Časové pásmo

Nahradit Europe/Pragues vaším příslušným časovým pásmem nalezeným v /usr/share/zoneinfo

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime


Běh hwclock vygeneruje /etc/adjtime

Hardwarové hodiny budou nastaveny na UTC a synchronizovány s aktuálním systémovým časem.


hwclock --systohc --utc


Lokalizace


Odkomentovat řádku en_US.UTF-8 UTF-8 v /etc/locale.gen a vygenerovat národní prostředí.

locale-gen


Vytvořit locale.conf a nastavte LANG proměnnou prostředí

echo LANG=en_US.UTF-8 > /etc/locale.conf
export LANG=en_US.UTF-8