Skip to main content

Přípojení k internetu

Připojení k internetu

Zapojte ethernet a pokračujte dál, nebo pro bezdrátové připojení se podívejte na vševědoucí Arch Wiki.


Nastavení Wifi


iwctl
[iwd]# device list -> note your device
[iwd]# station <device> get-networks
[iwd]# station <device> connect <SSID>

# second variant
iwctl --passphrase <heslo> station <device> connect <SSID>

# test connection
ping archlinux.org


Aktualizujte systémové hodiny


timedatectl set-ntp true

Aktualizujte mirrorlistpacman -Syy
pacman -S reflector
cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak

reflector --country 'Czechia' --age 24 --verbose --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
# OR
reflector -c "CZ" -f 12 -l 10 -n 12 --save /etc/pacman.d/mirrorlist


Nastavení rozlišení Virtualbox tty


pacman -S fbset terminus-font
fbset -g 2048 1080 2048 1080 32
setfont ter-132n