Skip to main content

Konfigurace sítě, swap

Vytvořte soubor /etc/hostname s názvem počítače


echo myhostname > /etc/hostname

Toto je jedinečný název pro identifikaci vašeho zařízení v síti.


Přidejte odpovídající záznamy do /etc/hosts


nvim /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.1.1 myhostname


(Volitelné) Vytváření swap souboru

Nyní vytvořte prázdný (s velikostí 0) odkládací soubor. Vytvořte samostatný podsvazek pro odkládací soubor. Tento podsvazek je potřebný k tomu, abyste mohli vytvořit snímek /, což by nebylo možné s žádným souborem v něm s vypnutým CoW!


btrfs su create /swap
chattr +C /swap

# Copy on Write should always be disabled on swap file, so it will be done in the next step
touch /swap/swapfile

# Check if C attribute is enabled (should be already if created in folder with disabled CoW attribute)
lsattr /swap/swapfile

# If not then disable CoW for swapfile manually
chattr +C /swap/swapfile  

# Expanding empty file to 4GiB swap file
dd if=/dev/zero of=/swap/swapfile bs=1024K count=4096  
chmod 600 /swap/swapfile

# Format the swap file.
mkswap /swap/swapfile

# Turn swap file on.
swapon /swap/swapfile  

# You also need to update /etc/fstab to mount swapfile on boot
/swap/swapfile none swap sw 0 0