Skip to main content

Searxng

Úvod

V dnešní digitální éře je vyhledávání informací prostřednictvím internetových vyhledávačů nedílnou součástí našeho každodenního života. Avšak většina populárních vyhledávačů sbírá a uchovává velké množství našich osobních údajů, což vyvolává oprávněné obavy o soukromí a ochranu osobních informací. Naštěstí existuje alternativa: Searxng, privátní vyhledávač, který klade důraz na ochranu soukromí svých uživatelů.

Searxng

Searxng.cz je open-source vyhledávač, který kombinuje výsledky z různých zdrojů a zajišťuje anonymitu a soukromí při vyhledávání. Jeho hlavním cílem je poskytnout uživatelům výsledky vyhledávání bez ohledu na jejich umístění, zároveň však dbá na to, aby jejich soukromí zůstalo nedotčeno. Tento vyhledávač využívá decentralizovanou strukturu a při každém vyhledávání anonymizuje uživatelovy dotazy a neuchovává žádné osobní údaje.

Snímek obrazovky pořízený 2023-05-27 12-59-20.png

Jak funguje Searxng

Searxng je postaven na principu agregace výsledků z různých zdrojů. Místo toho, aby provozoval vlastní index vyhledávání, Searxng předává dotazy uživatelů anonymně do dalších vyhledávačů a služeb, které poté poskytnou výsledky. To znamená, že Searxng funguje jako prostředník mezi uživatelem a cílovými vyhledávacími systémy.

Díky tomuto decentralizovanému přístupu Searxng minimalizuje množství osobních údajů, které jsou uchovávány. Neprovádí sledování uživatelů, neukládá jejich IP adresy ani informace o jejich hledání. To představuje významnou výhodu oproti mainstreamovým vyhledávačům, které často shromažďují a analyzují data uživatelů za účelem reklamy a profilování.

Důležitost soukromí

Ve světě, kde digitální stopa uživatele má stále větší význam, ochrana soukromí je nezbytná. Searxng přináší uživatelům možnost vyhledávat informace bez toho, aby byly jejich osobní údaje ohroženy. Tento vyhledávač je vhodný zejména pro ty, kteří se obávají, že jejich vyhledávání a chování na internetu jsou sledovány a využívány pro komerční účely.

Přednosti Searxng

  1. Anonymita: Searxng anonymizuje dotazy uživatelů a neuchovává žádná osobní data.
  2. Decentralizace: Searxng agreguje výsledky z různých zdrojů, což poskytuje rozmanité a nezaujaté výsledky.
  3. Open-source: Searxng je open-source projekt, což znamená, že jeho zdrojový kód je volně dostupný a transparentní.
  4. Vlastní konfigurace: Uživatelé mají možnost nastavit si vlastní instance Searxng nebo využít některou z existujících.

Závěr

Searxng je vyhledávač, který nabízí uživatelům možnost vyhledávat informace na internetu s důrazem na soukromí a anonymitu. Jeho decentralizovaný přístup a absenci sledování uživatelů z něj činí atraktivní alternativu k mainstreamovým vyhledávačům. Pokud se vám stále více nelíbí myšlenka, že vaše soukromí je ohroženo, vyzkoušejte Searxng a užívejte si vyhledávání bez obav o zachování svého osobního soukromí.

Důležité odkazy: