Skip to main content

Arch Linux průvodce instalací základního šifrování celého disku

Tato příručka obsahuje pokyny pro instalaci Arch Linuxu se šifrováním celého disku pomocí BTRFS na LUKS a šifrovaným spouštěcím oddílem (GRUB) pro systémy UEFI.

Po hlavní instalaci následují další pokyny, jak se bránit útokům Evil Maid prostřednictvím vlastní registrace klíče UEFI Secure Boot, jádra a bootloaderu s vlastním podpisem

Předmluva

Většinu těchto informací najdete na Arch Wiki a dalších zdrojů na ně odkazovaných v dolní části článku.

Poznámka: Návod popisuje instalaci na moderní NVMe SSD disk. Pokud používáte jiný typ disků, proveďte všude v návodu substituci /dev/nvme0nX na /dev/sdX, popř. jiný typ zařízení podle potřeby. Video návod používá /dev/sdX, který je standardním nastavením ve Virtualboxu.