Skip to main content

Nová stránka

Tato příručka obsahuje pokyny pro instalaci Arch Linuxu se šifrováním celého disku pomocí BTRFS na LUKS a šifrovaným spouštěcím oddílem (GRUB) pro systémy UEFI.

Po hlavní instalaci následují další pokyny, jak se bránit útokům Evil Maid prostřednictvím vlastní registrace klíče UEFI Secure Boot, jádra a bootloaderu s vlastním podpisem