Ovládací panel uživatele

Ovládací panel uživatele, zobrazuje aplikace, ke kterým má uživatel přístup.