Initramfs

Přidat encrypt, a btrfs háčky (hooks) na /etc/mkinitcpio.conf

 

Poznámka: Záleží na pořádí!

 

HOOKS=(base udev autodetect modconf kms keyboard keymap consolefont block encrypt btrfs filesystems fsck)

# Add btrfsck to binaries
BINARIES=(btrfsck)


Znovu vytvořte obraz initramfs

 

mkinitcpio -P


Instalace základního softwaru

 

pacman -S openssh networkmanager wpa_supplicant netctl
systemctl enable NetworkManager
systemctl enable sshd

pacman -S amd-ucode (for AMD), pacman -S intel-ucode (for INTEL)
mkinitcpio -p linux

Revision #1
Created 1 January 2023 15:42:13 by archos
Updated 1 January 2023 15:44:54 by archos